Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Wydzielenie spółki operacyjnej PreZero Bałtycka Energia

Globalna Wizja Grupy Schwarz

PreZero zmienia papier

PreZero Partnerem Wspierającym Pomorskie Eko Forum

Cele klimatyczne Grupy Schwarz zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative

Domykanie obiegów w gospodarce odpadami

PreZero ponownie sponsorem tytularnym Grand Prix PLS

PreZero i WWF razem przeciwko zaśmiecaniu mórz i oceanów plastikiem!

Segreguj z PreZero!

Dzień Ziemi – zatrzymajmy się i pomyślmy o naszej planecie!