Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Paliwa alternatywne

Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii

PreZero w Polsce dysponuje kilkoma liniami sortowniczymi przystosowanymi do produkcji paliw alternatywnych, czyli takich, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale są pozyskiwane w procesie odzysku odpadów o dużej wartości opałowej. Tego rodzaju paliwa wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle cementowym jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.