Paliwa alternatywne

Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii

PreZero w Polsce dysponuje kilkoma liniami sortowniczymi przystosowanymi do produkcji paliw alternatywnych, czyli takich, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale są pozyskiwane w procesie odzysku odpadów o dużej wartości opałowej. Tego rodzaju paliwa wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle cementowym jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.