Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Obsługa separatorów

Dlaczego separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych są konieczne?

Wykonujemy czyszczenie, serwis i przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów:

Substancji ropopochodnych – zlokalizowanych najczęściej przy drogach, parkingach, na stacjach benzynowych, placach manewrowych oraz myjniach, bazach transportowych i centrach logistycznych.

Tłuszczu – zainstalowanych w obiektach gastronomicznych, ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w galeriach handlowych.

Czyszczenie łapaczy olejowych oraz innych urządzeń zlokalizowanych w oczyszczalniach ścieków.

Separatory muszą być regularnie czyszczone i serwisowane. Tak nakazują przepisy i… zdrowy rozsądek – brak należytej kontroli skutkuje zatkanymi rurami, rozszczelnionymi pojemnikami i innymi problemami. W PreZero dysponujemy pojazdami, za pomocą których możemy szybko i sprawnie pozbyć się zawartości separatorów, a dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii podczas utylizacji nie występują uciążliwe zapachy.

I. Zakres obsługi serwisowej podczas czyszczenia separatora:

1) Asenizacja mieszaniny wodno-olejowej i szlamów zgromadzonych w układzie (osadnik i separator).
2) Hydrodynamiczne oczyszczenie ścian, dna i serwis części ruchomych urządzenia (filtrów, lameli).
3) Hydrodynamiczne czyszczenie przykanalika.
4) Asenizacja popłuczyn.
5) Sprawdzenie poprawności działania układu.
6) Dokonanie odpowiednich wpisów serwisowych w książce eksploatacyjnej układu.
7) Transport i unieszkodliwienie odpadu.

II. Zakres usługi przeglądu eksploatacyjnego:

1) Wykonanie dokumentacji zdjęciowej.
2) Wykonanie pomiaru poziomu szlamów w osadniku lub komorze osadczej.
3) Wykonanie pomiaru grubości odseparowanej warstwy olejowej.
4) Wykonanie pomiaru poziomu szlamów w separatorze.
5) Wzrokowej ocenie stanu elementów składowych układu (lamele, maty filtracyjne, pływak, ściany, pokrywy).
6) Ocena przez wykwalifikowany personel serwisu poprawności funkcjonowania układu.
7) Dokonanie zapisów z przebiegu serwisu w książce eksploatacji urządzenia (poziom szlamów, grubość odseparowanej warstwy olejowej, ocena stanu technicznego urządzenia i jego sprawności).

III. Zakres usługi serwisowej podczas przeglądu budowlanego (wykonywanego tylko podczas usługi czyszczenia).

1) Wykonanie dokumentacji zdjęciowej serwisowanej instalacji.
2) Ocena stanu technicznego ścian oraz dna zbiornika.
3) Ocena stanu technicznego włazów.
4) Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
5) Sporządzenie protokołu z przeglądu podpisanego przez osobę uprawnioną.

Czy wiesz, że:

Tłuszcz z separatora może być przetworzony?

Istnieje kilka sposobów na rozsądne przetworzenie tłuszczu zbierającego się w separatorze. Można go np. fermentować w biogazowni, a następnie powstały biogaz wykorzystać w elektrociepłowniach do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Sfermentowany materiał może być też stosowany jako nawóz biologiczny. Jest to bardzo korzystne dla środowiska, ponieważ nawóz organiczny oszczędza kopalne nawozy mineralne i chroni glebę.