Azbest

Utylizacja azbestu? Z  nami to nie problem!

Utylizacja azbestu wymaga zaangażowania specjalistycznej firmy, która ma do tego odpowiednie zaplecze techniczne i szkolenie z zakresu pracy z azbestem. Samodzielne usuwanie eternitu jest nielegalne i zagraża zdrowiu i ochronie środowiska. Pod żadnym pozorem azbestu nie wolno składować we własnym zakresie oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nasze wyspecjalizowane ekipy usuną i unieszkodliwią azbest oraz inne groźne odpady w sposób kompleksowy oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska. Aby poznać szczegóły naszej oferty zachęcamy do kontaktu z najbliższym Biurem Obsługi Klienta.