Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Azbest

Utylizacja azbestu? Z  nami to nie problem!

Utylizacja azbestu wymaga zaangażowania specjalistycznej firmy, która ma do tego odpowiednie zaplecze techniczne i szkolenie z zakresu pracy z azbestem. Samodzielne usuwanie eternitu jest nielegalne i zagraża zdrowiu i ochronie środowiska. Pod żadnym pozorem azbestu nie wolno składować we własnym zakresie oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nasze wyspecjalizowane ekipy usuną i unieszkodliwią azbest oraz inne groźne odpady w sposób kompleksowy oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska. Aby poznać szczegóły naszej oferty zachęcamy do kontaktu z najbliższym Biurem Obsługi Klienta.