PreZero Arena Gliwice

Razem w kierunku zero waste

Tradycyjna branża eventowa, uznawana za mocno energochłonną i odpadogenną, to ciągle obszar wyzwań środowiskowych. Choć wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zmniejszania jej negatywnego wpływu, organizowanie wydarzeń w duchu zrównoważonego rozwoju staje się powoli siłą napędową zmian i jedynym słusznym kierunkiem, w jakim należy podążać.

PreZero Arena Gliwice

Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów eventowych w Polsce. Z tego powodu jej (skumulowany) wpływ na środowisko jest tak samo duży, jak i możliwości jego zmniejszania. Stworzenie ekologicznego wymiaru obiektu to przedsięwzięcie, które jest podejmowane w Polsce po raz pierwszy. Cel jest prosty: chcemy, aby arena była obiektem możliwie najbardziej zgodnym z naturą. Wpisanie na stałe kwestii środowiskowych w strategię rozwoju obiektu to dowód świadomego i odpowiedzialnego zarządzania.

Jedną z pierwszych inicjatyw, które zostały wprowadzone na Arenie z uwagi na troskę o środowisko i próbę wyeliminowania zbędnych odpadów, było wprowadzenie wielorazowych kubków i rezygnacja z plastiku w strefie gastronomicznej. W dalszej drodze do celu nieocenione może okazać się doświadczenie PreZero, zdobyte m.in. we współpracy z Areną w Sinsheim – pierwszym europejskim certyfikowanym stadionem zero-waste. Ta zero-odpadowa arena jest obecnie jednym z pionierów walki ze zmianami klimatycznymi.

Z PreZero Areną Gliwice dzielimy wizję zarządzania obiektem w duchu zrównoważonego rozwoju i wykorzystania potencjału do szerzenia idei efektywnego wykorzystania zasobów i ochrony środowiska wśród jej gości. Transformacja nie będzie jednak możliwa bez zaangażowania uczestników, partnerów, firm cateringowych, obsługi technicznej i sprzątającej. Ochrona klimatu wymaga współdziałania wielu stron. Każdy ma w niej do odegrania swoją rolę, ale wspólny wysiłek pozwoli osiągnąć konkretne cele i mierzalne efekty.

Chcemy, aby zasady zrównoważonego rozwoju na stałe towarzyszyły imprezom masowym w PreZero Arenie w Gliwicach. Pragniemy pokazać, że myślenie cyrkularne nt. efektywnego wykorzystania zasobów, można wdrażać na dużą skalę nawet w takich obiektach. Jako partnerzy mamy nie tylko szansę wymiany doświadczeń i wiedzy. Dzięki ścisłej współpracy możemy zmniejszać szkodliwe oddziaływanie na środowisko, m.in. poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów nienadających się do recyklingu. Od tej pory rozwiązań podobnych problemów będziemy szukać wspólnie.

Jak im sprostamy? Na szczęście mamy wiele pomysłów! Po pierwsze: kurs na zero waste!

Chcemy wdrożyć selektywną zbiórkę odpadów, wykorzystywać materiały z recyklingu i popularyzować rozwiązania wielorazowe. Zmiany będą widoczne zarówno wewnątrz obiektu, jak i w jego bliskim otoczeniu. Będziemy pracować nad zmniejszeniem zużywanych ilości energii oraz wody, planujemy zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Świadomość ekologiczna

Arena jest doskonałym miejscem do podnoszenia świadomości nt. właściwej gospodarki odpadami, tworzenia ekologicznych postaw i promowania pomysłów na rzecz czystego jutra. Duże i efektowne wydarzenia otwierają przed nami niesamowite możliwości w tym zakresie. Jeśli prowadzić gdzieś ekoedukację i promować naszą wizję – to właśnie tu i na tak dużą skalę. Jesteśmy blisko ludzi, dlatego aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach, zwiększamy zaangażowanie i pomagamy minimalizować negatywne skutki działalności człowieka. Szerzenie wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w DNA naszej marki. Dlatego, już w niedalekiej przyszłości, nasze zajęcia będziemy łączyć z innymi, organizowanymi na Arenie.

Zrównoważony rozwój nie ma granic. Rozwój, postęp i nowe odkrycia są narzędziami stałego doskonalenia. Przekształcenie PreZero Areny Gliwice w najbardziej przyjazną dla środowiska arenę w Polsce to nasz główny cele na przyszłość. W kwestii dbałości o klimat, największy zasięg oddziaływania daje przemyślane współdziałanie. Mamy nadzieję, że nasi goście będą zadowoleni z kierunku zmian. Nie możemy się doczekać spotkania z Wami w PreZero Arenie Gliwice podczas naszych inicjatyw! Będziemy informować Was na bieżąco o naszych postępach, jednak bez Waszej pomocy nic się nie uda! Liczymy na Waszą obecność i zaangażowanie, aby razem działać na rzecz ochrony klimatu.