Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Kompost

Z

Kompost dodaje energii!

Gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi, czyli nadającymi się do kompostowania, to jeden z najbardziej znaczących obszarów działań PreZero. Aż 50% odpadów pochodzących z gospodarstw domowych zalicza się do tej właśnie grupy.

Utylizacja tych odpadów ma sens z dwóch powodów. Po pierwsze, wytworzony kompost może zostać wykorzystany do użyźniania gleb, poprawiając ich jakość i jednocześnie zastępując nawozy mineralne. Po drugie, kompostowanie zapobiega uwalnianiu do atmosfery szkodliwych dla klimatu gazów, takich jak metan, który powstaje przy składowaniu odpadów biologicznych. Nowoczesne kompostownie posiadają linie do fermentacji, gdzie produkuje się biogaz, następnie wykorzystywany jako samoistne źródło energii albo dalej przetwarzany na energię elektryczną i cieplną.

Jak segregować?

Wedle obowiązujących przepisów odpady biodegradowalne są jedną z pięciu głównych frakcji, na jakie dzielone są wszystkie odpady. Trafiają do brązowych pojemników.

Co można wkładać do pojemników na bioodpady?

 • odpadki warzywne i owocowe
 • resztki jedzenia
 • gałęzie drzew i krzewów
 • trociny, kora, niezaimpregnowane drewno
 • skoszona trawa, liście

Czego nie należy umieszczać w pojemnikach na bioodpady?

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • resztek leków
 • odchodów
 • popiołu z węgla kamiennego
 • impregnowanego lub malowanego drewna
 • płyt wiórowych itp.
 • ziemi i kamieni