Współpraca

O Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą

Fundacja powstała w 2013 roku, aby wspierać osoby w trudnych sytuacjach życiowych, jak również przyczyniać się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Cele Fundacji to:

Pomoc osobom poważnie chorym (pomoc w dostępie do zabiegów czy rehabilitacji, pomoc poszpitalna)

Pomoc osobom w trudnej sytuacji z powodu: choroby, nieszczęścia, klęski żywiołowej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyrównywanie szans na rynku pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia)

Podczas naszej codziennej działalności uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Organizujemy Programy Grantowe, które pozwalają na wsparcie lokalnych Fundacji i Stowarzyszeń. Dzięki zrealizowanym projektom, kupiliśmy leki dla Hospicjum dla Dzieci w Tychach, wyremontowaliśmy podłogi w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i zakupiliśmy prasę graficzną dla niepełnosprawnych dorosłych w Stowarzyszeniu UNIKAT z Katowic, za pomocą której będą mogli wykonywać samodzielne grafiki na materiałach reklamowych, a także wsparliśmy kursy zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami w Katowicach i Mławie.

W 2017 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania. Status OPP pozwala nam na prowadzenie zbiórki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwe jest także przekazanie darowizny na rzecz Fundacji. Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze aktywniej wspierać osoby chore i pracować nad aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukają pracy. Dzięki naszym projektom, mają szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Dla nich to prawdziwe spełnienie marzeń…

Projekt Grantowy "To jest Wasz 1%"

Dowiedz się więcej!

Sprawozdania

2021 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

2020 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

2019 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

2018 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

2017 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok