Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Współpraca

O Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą

Fundacja powstała w 2013 roku, aby wspierać osoby w trudnych sytuacjach życiowych, jak również przyczyniać się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Cele Fundacji to:

Pomoc osobom poważnie chorym (pomoc w dostępie do zabiegów czy rehabilitacji, pomoc poszpitalna)

Pomoc osobom w trudnej sytuacji z powodu: choroby, nieszczęścia, klęski żywiołowej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyrównywanie szans na rynku pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia)

Podczas naszej codziennej działalności uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Organizujemy Programy Grantowe, które pozwalają na wsparcie lokalnych Fundacji i Stowarzyszeń. Dzięki zrealizowanym projektom, kupiliśmy leki dla Hospicjum dla Dzieci w Tychach, wyremontowaliśmy podłogi w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i zakupiliśmy prasę graficzną dla niepełnosprawnych dorosłych w Stowarzyszeniu UNIKAT z Katowic, za pomocą której będą mogli wykonywać samodzielne grafiki na materiałach reklamowych, a także wsparliśmy kursy zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami w Katowicach i Mławie.

W 2017 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania. Status OPP pozwala nam na prowadzenie zbiórki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwe jest także przekazanie darowizny na rzecz Fundacji. Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze aktywniej wspierać osoby chore i pracować nad aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukają pracy. Dzięki naszym projektom, mają szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Dla nich to prawdziwe spełnienie marzeń…

Projekt Grantowy "To jest Wasz 1%"

Dowiedz się więcej!

Sprawozdania

2021 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

2020 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

2019 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

2018 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

2017 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok