FUNDACJA

PreZero Jesteśmy z Tobą

Od 2013 roku Fundacja wspiera osoby w trudnych sytuacjach życiowych i aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnościami.

Start IV Programu Grantowego Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą!

Rozpoczęliśmy nabór wniosków na pomoc bezpośrednią lub zgodną z naszymi celami statutowymi. Udzielimy pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym (stowarzyszenia, jednostki oświatowe, fundacje, instytucje publiczne np. hospicja, szpitale), w tym jednostkom o statusie organizacji pożytku publicznego, które potrzebują pomocy lub świadczą ją.

Dowiedz się więcej o Programie!

Cele Fundacji:

Pomoc osobom poważnie chorym (pomoc w dostępie do zabiegów, rehabilitacji, pomoc poszpitalna).

Pomoc osobom w trudnej sytuacji z powodu: choroby, nieszczęścia, klęski żywiołowej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyrównywanie szans na rynku pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia).

Podczas naszej codziennej działalności uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Organizujemy również Programy Grantowe, które pozwalają na wsparcie lokalnych Fundacji i Stowarzyszeń. Dzięki zrealizowanym projektom, kupiliśmy m.in. leki dla dzieci z Hospicjum w Tychach i prasę graficzną dla niepełnosprawnych dorosłych ze Stowarzyszenia UNIKAT z Katowic. Z jej pomocą będą mogli wykonywać samodzielne grafiki na potrzeby materiałów reklamowych. Wyremontowaliśmy podłogi w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Wsparliśmy także kursy zawodowe dla OzN w Katowicach i Mławie.

W 2017 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania. Status OPP pozwala nam na prowadzenie zbiórki 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwe jest także przekazanie darowizn na rzecz Fundacji. Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze aktywniej wspierać osoby potrzebujące i pracować nad aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukają pracy. Dzięki naszym projektom, mają szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Dajemy im szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Dla nich to prawdziwe spełnienie marzeń…

Przekaż swój 1,5% podatku Fundacji PreZero Jesteśmy z Tobą

KRS 0000472938

1,5% podatku - pytania i odpowiedzi

Sprawozdania

2021 rok

  • Fundacja PreZero Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
  • Fundacja PreZero Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

2020 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

2019 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

2018 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

2017 rok

  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
  • Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą – Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

 

Darowizny

Darowizny na rzecz Fundacji można przekazywać na nr konta: 90 1600 1127 1846 0403 7000 0001