Istotne informacje

Dane gospodarcze:

NIP 796-24-16-931
BDO 000164215
REGON 672031224
KRS 0000018944
Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 10 000 000 PLN

 

Wykorzystanie zawartości Portalu

Administrator strony internetowej www.prezero.pl nie wyraża zgody na wykorzystanie oraz upublicznianie treści znajdujących się na stronie bez jego zgody. Wszelkie nie autoryzowane wykorzystanie treści strony, będą rozpatrywane w kategoriach złamania prawa, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Polsce.