Istotne informacje

Dane gospodarcze:

NIP 796-24-16-931
REGON 673031224
KRS 0000018944
Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 450 000 PLN

 

Wykorzystanie zawartości Portalu

Administrator strony internetowej www.prezero.pl nie wyraża zgody na wykorzystanie oraz upublicznianie treści znajdujących się na stronie bez jego zgody. Wszelkie nie autoryzowane wykorzystanie treści strony, będą rozpatrywane w kategoriach złamania prawa, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Polsce.