Compliance

Zgodność z przepisami (lub inaczej compliance) i przestrzeganie zasad jest dzisiaj zagadnieniem bardziej złożonym niż kiedykolwiek wcześniej. W globalnym środowisku wyzwania prawne wciąż rosną. Dlatego stale dostosowujemy nasze procesy i systemy do zmieniających się warunków i ram prawnych. Aby podkreślić znaczenie postępowania w zgodności z prawem, ustanowiliśmy je jako normę korporacyjną pod hasłem: „Stosujemy się do zasad prawa i wewnętrznych regulacji” – w konsekwencji compliance jest integralną częścią kultury naszej firmy.

Posiadamy system zarządzania compliance, który umożliwia Państwu – jako klientom, kontrahentom lub współpracownikom postępowanie według jednolitych i wiążących zasad.
Dla prawidłowej realizacji naszej zasady istotne znaczenie ma wczesna identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości. Odbywa się to m.in. poprzez udostępnienie możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących naruszenia prawa i/lub wewnętrznych procedur.

Z takim naruszeniem mamy do czynienia w przypadku działania wbrew obowiązującemu prawu i regulacjom wewnętrznym zarówno przez pracowników pełniących obowiązki służbowe, jak również podobnego postępowania wobec nich ze strony osób trzecich.. Takimi naruszeniami są na przykład: kradzież, korupcja, złamanie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, naruszenia w obszarze ochrony danych osobowych, finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego. Przy wykrywaniu i zapobieganiu naruszeniom z zakresu compliance istotna rola przypada zarówno naszym współpracownikom, jak i naszym klientom oraz kontrahentom. W przypadku zaobserwowania nagannego postępowania mają Państwo możliwość przekazania sygnału za pośrednictwem różnych kanałów.

Wybór odpowiedniej drogi zgłoszenia należy do Państwa. Niezależnie od tego na jaki sposób się Państwo zdecydują – gwarantujemy, że każdy sygnał traktowany będzie absolutnie poufnie. Zgłoszeń można dokonać również anonimowo, sugerujemy jednak podanie swoich danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Państwem. Znajomość tożsamości osoby zgłaszającej może przyczynić się w znaczący sposób do efektywności oraz skuteczności postępowania związanego ze zgłoszeniem.

Zgłoszenia online

W celu zapewnienia dodatkowej możliwości zgłaszania naruszeń z zakresu compliance stworzyliśmy system zgłoszeń online. Wszystkie przesyłane informacje opracowywane są przez Pełnomocnika ds. compliance. System zgłoszeń online jest aplikacją internetową, do której dostęp można uzyskać z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci internetowejza pośrednictwem niniejszego linka: przejdź do systemu zgłoszeń.