Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Aktualności Artykuły

Domykanie obiegów w gospodarce odpadami

Dodano: 17.11.2021
Blog > Aktualności Artykuły > Domykanie obiegów w gospodarce odpadami

PreZero jest obecne w Polsce i aktywnie działa na arenie międzynarodowej już od kilku lat, zajmując się gospodarką odpadami i usługami ochrony środowiska w ramach grupy Schwarz.

Od czerwca tego roku PreZero przejęło i włączyło w swoją strukturę spółki SUEZ Polska w sektorze zagospodarowania odpadów i recyklingu.

Blisko 50 lokalizacji

Dzięki tej transakcji ponad cztery tysiące pracowników PreZero w Polsce oferuje klientom bliskość naszych 48 lokalizacji i dostępność do kilkunastu instalacji odzysku i recyklingu. Doświadczenia obu firm tworzą efekt synergii i stanowią podstawę dalszego technologicznego rozwoju, niezbędnego wobec tworzenia zamkniętych obiegów z wykorzystaniem surowca z odpadów w nowych produktach.

Obieg zamknięty

Podstawą działania, a jednocześnie misją PreZero jest, aby dzięki unikatowemu doświadczeniu i logistycznym możliwościom grupy wspierać i rozwijać również polską gospodarkę o obiegu zamkniętym. Z tego wynika nasz cel: chcemy maksymalnie wykorzystywać odpady, a surowce wtórne poddawać recyklingowi. Dlatego jednym z filarów tych działań jest nasza międzynarodowa strategia REset Plastic. Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się ograniczać zużycie plastiku, pracujemy nad projektami opakowań nadających się do recyklingu, a także zbieramy, sortujemy i przetwarzamy plastik w naszych instalacjach. Domykamy w ten sposób obiegi w gospodarce cyrkularnej, inwestujemy w badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań, edukujemy w zakresie tego, co się dzieje z odpadem, i dzielimy się tą wiedzą.

Naszą przewagą jest struktura grupy. Wykorzystujemy szansę na rzeczywiste domknięcie obiegu, ponieważ sami odpowiadamy za ten proces od początku do końca – od wprowadzającego opakowania, poprzez selektywną zbiórkę i transport do naszych instalacji recyklingu, aż po wykorzystanie recyklatu. Dostrzegamy zagrożenia wynikające z ogromnego wykorzystania plastiku w obecnym świecie i podejmujemy kroki, które będą mogły im zapobiegać. Naszym codziennym zadaniem jest, w ramach spółek Grupy, szukać i stosować rozwiązania dla plastiku z recyklingu. Przygotowany w naszych instalacjach recyklat jest z powodzeniem stosowany w wielu branżach, m.in. do produkcji pojemników czy narzędzi ogrodniczych, ale także w budownictwie oraz w branży motoryzacyjnej.

Kluczowy ROP

Mamy jako PreZero unikalną szansę łączenia doświadczeń producenta i odbiorcy, ale również wiedzy samorządów i operatorów instalacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Polska gospodarka – jak wszystkie unijne kraje – stoi przed wyzwaniami związanymi z dążeniem do neutralności klimatycznej i skutkami pandemii. Ważne jest, aby skorzystać z szansy na szybkie i przemyślane wypełnienie luki inwestycyjnej w gospodarce odpadami, brakuje nam ich bowiem na każdym etapie przetwarzania odpadów – od ich przygotowania, przez odzysk, w tym termiczne przekształcanie, aż do recyklingu. Planowane unijne oraz polskie zmiany prawne w gospodarce odpadami tylko potwierdzają, że państwo powinno być regulatorem, biznes musi dostrzegać swoje szanse w zmianach i reagować na potrzeby konsumenta, a konsument musi wiedzieć możliwie najwięcej o usługach i produktach, tak aby w łatwy i wygodny sposób móc je wybierać i segregować powstające odpady do kolejnych etapów recyklingu. Projektowane w Polsce nowe zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta są obecnie kluczowe w „domykaniu obiegów” w łańcuchu wartości opakowań, a my chcemy promować wymianę tej wiedzy, jaką mamy o odpadach. To szczególnie ważne w Polsce teraz, kiedy trwa dyskusja na temat kształtu projektowanego systemu ROP.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas