Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Aktualności Artykuły

UN Global Compact Yearbook Poland 2022

Dodano: 04.11.2022
Blog > Aktualności Artykuły > UN Global Compact Yearbook Poland 2022

W PreZero wierzymy, że wspólnie możemy budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Właśnie dlatego chętnie dzielimy się doświadczeniami oraz wspieramy wiele inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Jedną z nich jest zaangażowanie się w prace prowadzone przez UN Global Compact w Polsce nad raportem o przeciwdziałaniu szarej strefie w odpadach.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, która prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Ruch skupia obecnie ponad 10 000 członków z całego świata, w tym przedstawicieli rządów, działaczy międzynarodowych organizacji oraz właścicieli firm i instytucji, z którymi prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian. Zmian, których także my jesteśmy częścią.

W pełni zdajemy sobie sprawę z problemu, którym jest plastik obecny w środowisku. Dlatego wierzymy, że bardzo ważne jest zapewnienie transparentnego i weryfikowalnego systemu gospodarowania odpadami. W tym celu podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w prace prowadzone przez UN Global Compact w Polsce nad Raportem o przeciwdziałaniu szarej strefie w odpadach i od kilku lat jesteśmy jednym z ekspertów branżowych raportu. To kolejne z serii wydawanych przez UN Global Compact Network Poland opracowań, poświęconych problematyce szarej i czarnej strefy, a jego celem jest wspieranie działań regulacyjnych na poziomie administracyjnym oraz branżowym - wyjaśnia Magdalena Krzeszewska, COO PreZero w Polsce oraz Członkini Rady Programowej UN GCNP.

Za nasz wkład i zaangażowanie zostaliśmy wyróżnieni nagrodą UN Global Compact oraz wpisem do strategicznego raportu “Yearbook Poland 2022”, którego premiera miała miejsce 24 października podczas uroczystej Gali UN Day w Warszawie. Na wydarzenie zostaliśmy zaproszeni jako partner dwóch realizowanych w UN Global Compact Network Poland programów: Anti-Corruption Programme oraz United Business for Ukraine. Raport przedstawia najnowsze trendy, zmieniające się standardy strategii firm na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności dobre praktyki biznesowe w tym zakresie w Polsce. Zostały w nim zaprezentowane wszystkie wydarzenia z lat 2021-2022 realizowane z partnerami rządowymi oraz biznesowymi UN GCNP. O naszych celach oraz działaniach w ramach tej współpracy możecie przeczytać na stronach 162-163.

Przed nami wciąż stoją ogromne wyzwania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, jednak dzięki zrównoważonym i zdecydowanym działaniom oraz nowoczesnym rozwiązaniom jesteśmy coraz bliżej czystego jutra.

Yearbook w wersji online dostępny jest tutaj

fot. UN Global Compact Network Poland

Udostępnij artykuł

Znajdź nas