Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Aktualności Artykuły

Wydzielenie spółki operacyjnej PreZero Bałtycka Energia

Dodano: 01.03.2022
Blog > Aktualności Artykuły > Wydzielenie spółki operacyjnej PreZero Bałtycka Energia

Informujemy, że z dniem 01 marca 2022 r. nastąpiła zmiana organizacyjna w Grupie PreZero w Polsce, poprzez podział Spółki PreZero Warszawa Sp. z o.o. Od tego dnia podmiotem realizującym Umowy obsługiwane dotychczas przez PreZero Warszawa Sp. z o.o., obejmujące działalność operacyjną, jest spółka PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o.

Spółka PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. przejęła automatycznie wszelkie prawa i obowiązki Spółki PreZero Warszawa Sp. z o.o. Zmieniły się dane rejestrowe wykonawcy zawartych Umów (nazwa, KRS, nr BDO oraz nr NIP), natomiast nie uległ zmianie numer rachunku bankowego. Wszelkie pozostałe zasady współpracy także pozostają zgodne z wcześniejszymi ustaleniami, a zachodzące zmiany nie wpłyną na jakość obsługi i świadczonych przez PreZero usług.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas