Aktualności Artykuły

Wydzielenie spółki operacyjnej PreZero Bałtycka Energia

Dodano: 01.03.2022
Blog > Aktualności Artykuły > Wydzielenie spółki operacyjnej PreZero Bałtycka Energia

Informujemy, że z dniem 01 marca 2022 r. nastąpiła zmiana organizacyjna w Grupie PreZero w Polsce, poprzez podział Spółki PreZero Warszawa Sp. z o.o. Od tego dnia podmiotem realizującym Umowy obsługiwane dotychczas przez PreZero Warszawa Sp. z o.o., obejmujące działalność operacyjną, jest spółka PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o.

Spółka PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. przejęła automatycznie wszelkie prawa i obowiązki Spółki PreZero Warszawa Sp. z o.o. Zmieniły się dane rejestrowe wykonawcy zawartych Umów (nazwa, KRS, nr BDO oraz nr NIP), natomiast nie uległ zmianie numer rachunku bankowego. Wszelkie pozostałe zasady współpracy także pozostają zgodne z wcześniejszymi ustaleniami, a zachodzące zmiany nie wpłyną na jakość obsługi i świadczonych przez PreZero usług.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas