Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Odpady niebezpieczne

Profesjonalne podejście do odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w zakładach przemysłowych. Należą do nich przede wszystkim wszystkie substancje posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia i środowiska, takie jak ługi, rozpuszczalniki czy kwasy. Sposób obchodzenia się z nimi obwarowany jest surowymi przepisami prawnymi i nadzorowany przez odpowiednie urzędy.

To duże wyzwanie wymagające profesjonalnego podejścia. PreZero ma wieloletnie doświadczenie w utylizacji odpadów niebezpiecznych. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy osobą prywatną, nasi specjaliści przygotują odpowiednie dla Ciebie rozwiązania i przeprowadzą cały proces w sposób pewny, kompleksowy i gwarantujący pełne bezpieczeństwo, aż do końcowego etapu w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów niebezpiecznych.