Szkło

Jak szklane odpady stają się cennym surowcem?

Szkło jest jednym z najstarszych tworzyw sztucznych na świecie, jednym z najbardziej różnorodnych i najczęściej wykorzystywanych. Według informacji podawanych przez Związek Pracodawców Polskie Szkło, polskie huty rocznie wytwarzają nawet 3 mln ton szkła. Największa część wykorzystywana jest do produkcji opakowań szklanych, a pozostała przetwarzana jest na tzw. szkło płaskie, materiały izolacyjne czy specjalistyczne materiały szklane dla przemysłu, sektora badawczego czy gospodarstw domowych.

Recykling szkła sprzyja środowisku

Szkło idealnie nadaje się do recyklingu. Oczyszczona stłuczka szklana to już nie odpad, ale cenny surowiec. Może być przetapiana tyle razy, ile trzeba i bez utraty swoich właściwości ponownie wykorzystywana w produkcji.

Recykling szkła przynosi ogromne korzyści dla środowiska naturalnego: jeśli w procesie produkcji wykorzystywane są odpady szklane, zapotrzebowanie na energię znacznie spada. Wynika to z faktu, że przetworzona stłuczka topi się w niższej temperaturze niż surowce potrzebne do produkcji nowego szkła. A mniej energii, to mniejsza emisja CO2! Jednocześnie recykling szkła pozwala zachować naturalne surowce, takie jak piasek kwarcowy, soda i wapno.

Co należy wrzucać do pojemnika na szkło?

  • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym po olejach roślinnych itp.)
  • opakowania po kosmetykach
  • inne opakowania szklane (o ile nie zawierają innych trwale połączonych materiałów)

Jakie szkło nie powinno trafiać do pojemników?

  • żarówki
  • ceramika i porcelana
  • szkło kryształowe
  • szkło okularowe, żaroodporne, lustrzane
  • szyby okienne
  • termometry i strzykawki
  • opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

Przetworzone szkło odpadowe jest następnie udostępniane przemysłowi szklarskiemu jako surowiec wtórny, a następnie wraca do waszych rąk w postaci nowych produktów.

Bezbłędnie sortujemy

W PreZero odpady szklane przetwarzamy w wysoko zaawansowanym technicznie procesie w naszych zakładach w Rudzie Śląskiej oraz w Petershagen i w Neuburg w Niemczech.

Odpady szklane odbierane są przez pracowników PreZero w całym kraju, a następnie przewożone do sortowni, gdzie oddziela się szkło kolorowe od bezbarwnego i usuwa wszelkie zanieczyszczenia – ceramikę, porcelanę, materiały organiczne, elementy metalowe itd. Nic nie umknie uwagi naszych nowoczesnych optoelektronicznych sortowników!