Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

PreZero i WWF - Razem przeciwko zaśmiecaniu mórz i oceanów plastikiem

PreZero i WWF przedłużają współpracę do 2025 roku.

Razem przeciwko zaśmiecaniu mórz i oceanów plastikiem

PreZero współpracuje z WWF w zakresie ochrony mórz i oceanów już od 2015 roku. Ta udana współpraca została przedłużona na kolejne pięć lat do 2025 r. i rozszerzona na międzynarodową skalę. Umowę podpisano u wybrzeży Rugii w ramach wspólnej wyprawy zorganizowanej w celu usuwania sieci widm w Morzu Bałtyckim.

"Zanieczyszczenie plastikiem mórz jest jednym z największych problemów środowiskowych naszych czasów. Pilnie musimy podjąć działania, aby zapobiec uduszeniu się naszych oceanów w plastikowych odpadach. Dzięki PreZero mamy u boku partnera, z którym możemy kompleksowo i strategicznie podejść do ochrony mórz i oceanów oraz zwalczania przyczyn zalegania w nich plastikowych odpadów. Poprzez pakiet, który obejmuje zarówno natychmiastowe działania w projektach lokalnych, jak i rozwiązania strategiczne, dążymy do wspólnego celu, jakim jest radykalne zmniejszenie ilości odpadów plastikowych trafiających do mórz"

dr Martin Bethke, dyrektor ds. rynków i przedsiębiorstw pozarządowej organizacji ekologicznej WWF Niemcy

Według szacunków WWF Polska, co roku do Morza Bałtyckiego trafia od 5 do 10 tysięcy sieci lub ich części używanych przez rybołówstwo przybrzeżne, zagrażając w ten sposób zwierzętom i środowisku. Sieci widma lokalizowane są za pomocą sonaru, a następnie usuwane przez nurków.

Oprócz dotychczasowych projektów WWF „Sieci widma w Morzu Bałtyckim” oraz modelowego projektu zapobiegania powstawaniu plastikowych odpadów w Wietnamie, PreZero wspiera obecnie także zainicjowanie kolejnego projektu mającego na celu zwalczanie skutków oddziaływania plastikowych odpadów na środowisko naturalne w Tajlandii.

Ponadto PreZero wspiera również WWF na szczeblu politycznym wzywając do zawarcia globalnego porozumienia, które dotyczy kwestii redukcji odpadów i poprawy gospodarki odpadami na całym świecie.