Aktualności Artykuły

Cele klimatyczne Grupy Schwarz zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative

Dodano: 23.11.2021
Blog > Aktualności Artykuły > Cele klimatyczne Grupy Schwarz zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative

Już w sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz przystąpiła oficjalnie do programu Science Based Targets Initiative (SBTi). W pierwszym etapie Grupa Schwarz przeanalizowała swój ślad węglowy. W drugim kroku w lipcu 2021 roku, na podstawie metodologii SBTi, czyli bazując na najnowszej wiedzy z zakresu nauki o klimacie, zdefiniowaliśmy nasze cele. Następnie, w ramach trzeciego etapu działań, SBTi zatwierdziła i zaakceptowała cele klimatyczne Grupy Schwarz.

Poprzez cel redukcji o 55% do roku 2030 (w porównaniu z poziomem z roku 2019) emisji z działalności operacyjnej, Grupa Schwarz wnosi swój wkład w ograniczanie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza. Aby osiągnąć ten cel, Grupa Schwarz zamierza pozyskiwać od 2022 roku 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Wszystkie spółki PreZero powinny także zaplanować realizację tego celu w 2022 roku. Spółki Grupy, odpowiedzialne za sprzedaż detaliczną pójdą o krok dalej i skorzystają z projektów tzw. kompensacji CO2, tak, aby ich emisje z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) stały się neutralne dla klimatu. Lidl planuje osiągnąć ten cel od 2022 roku, a Kaufland najpóźniej od 2025 roku.

Za większość emisji dwutlenku węgla w Grupie Schwarz odpowiada produkcja żywności i jej przetwarzanie na wczesnych etapach łańcucha wartości produktu. Z tego powodu koncern chciałby zachęcić swoich dostawców do samodzielnej redukcji emisji. Dlatego dostawcy, którzy odpowiadają za 78% emisji (w ramach zakresu 3) związanej z produktami, zostali zobowiązani do wyznaczenia celów klimatycznych zgodnych z kryteriami SBTi do 2026 roku. Grupa Schwarz towarzyszy i wspiera swoich dostawców w tym procesie.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas