Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Aktualności Artykuły

Cele klimatyczne Grupy Schwarz zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative

Dodano: 23.11.2021
Blog > Aktualności Artykuły > Cele klimatyczne Grupy Schwarz zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative

Już w sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz przystąpiła oficjalnie do programu Science Based Targets Initiative (SBTi). W pierwszym etapie Grupa Schwarz przeanalizowała swój ślad węglowy. W drugim kroku w lipcu 2021 roku, na podstawie metodologii SBTi, czyli bazując na najnowszej wiedzy z zakresu nauki o klimacie, zdefiniowaliśmy nasze cele. Następnie, w ramach trzeciego etapu działań, SBTi zatwierdziła i zaakceptowała cele klimatyczne Grupy Schwarz.

Poprzez cel redukcji o 55% do roku 2030 (w porównaniu z poziomem z roku 2019) emisji z działalności operacyjnej, Grupa Schwarz wnosi swój wkład w ograniczanie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza. Aby osiągnąć ten cel, Grupa Schwarz zamierza pozyskiwać od 2022 roku 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Wszystkie spółki PreZero powinny także zaplanować realizację tego celu w 2022 roku. Spółki Grupy, odpowiedzialne za sprzedaż detaliczną pójdą o krok dalej i skorzystają z projektów tzw. kompensacji CO2, tak, aby ich emisje z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) stały się neutralne dla klimatu. Lidl planuje osiągnąć ten cel od 2022 roku, a Kaufland najpóźniej od 2025 roku.

Za większość emisji dwutlenku węgla w Grupie Schwarz odpowiada produkcja żywności i jej przetwarzanie na wczesnych etapach łańcucha wartości produktu. Z tego powodu koncern chciałby zachęcić swoich dostawców do samodzielnej redukcji emisji. Dlatego dostawcy, którzy odpowiadają za 78% emisji (w ramach zakresu 3) związanej z produktami, zostali zobowiązani do wyznaczenia celów klimatycznych zgodnych z kryteriami SBTi do 2026 roku. Grupa Schwarz towarzyszy i wspiera swoich dostawców w tym procesie.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas