Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Gospodarka odpadami Świadczymy usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, przetwarzaniem surowców wtórnych oraz pełną obsługę separatorów.
Myślimy globalnieNasz nadrzędny cel to więcej recyklingu i mniej odpadów. To nie tylko nasza praca, ale zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.
WspółpracaJesteśmy partnerem największych wydarzeń w Polsce i inicjujemy szeroko zakrojone działania proekologiczne i prospołeczne, zbieżne z filozofią naszej marki.

Nowe myślenie dla czystego jutra

PreZero to wiodąca w Europie firma zajmująca się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska.

Jako dostawca usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wspieramy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, która pomaga zmniejszać poziom zanieczyszczeń i chronić zasoby naturalne. Odpady traktujemy jak cenne surowce a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy ograniczyć niemal do zera ilość tych odpadów, których nie można poddać recyklingowi. To nie tylko nasza praca, ale też zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.

Dowiedz się więcej
EKOLOGIA

Dbamy o ochronę środowiska i wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Świadczymy usługi doradcze i pomagamy dobrać odpowiednie pojemniki i kontenery.

TRANSPORT I ODBIÓR ODPADÓW

Odbieramy i transportujemy odpady i surowce, które poddajemy segregacji, recyklingowi i utylizacji w naszych zakładach i przedsiębiorstwach partnerskich.

Razem kreujemy przyszłość

Świadczymy usługi związane z zagospodarowaniem zarówno odpadów komunalnych, jak i przemysłowych, w tym również odpadów niebezpiecznych. Oferujemy rozwiązania skrojone na miarę, dostosowane do specyficznych potrzeb każdego klienta niezależnie od powierzonego nam zadania – począwszy od usług doradczych, poprzez dobór odpowiednich pojemników i kontenerów, odbiór i transport odpadów i surowców, aż po segregację, recykling lub utylizację w naszych własnych zakładach i przedsiębiorstwach partnerskich działających w całym kraju.

Tworzymy system recyclingu 2.0

W PreZero korzystamy z nowoczesnych technologii cyfrowych, żeby zoptymalizować procesy segregacji, utylizacji i recyklingu. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom możemy działać sprawniej, bardziej wydajnie i bez generowania niepotrzebnych kosztów. Chcemy sprzyjać naszej planecie, dbając również o wymierne korzyści dla naszych klientów. To właśnie system recyklingu 2.0.

Kompetentny, doświadczony partner

PreZero jest spółką zależną GreenCycle należącej do Grupy Schwarz, będącej właścicielem takich sieci handlowych jak Lidl i Kaufland. Jako część jednego z największych detalistów na świecie, mamy rzadką możliwość wpływania na cały cykl materiałowy: od produkcji opakowań przyjaznych dla środowiska, przez dystrybucję, handel, zbiórkę i sortowanie zużytych opakowań po recykling materiałów. To gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce.Nasi klienci mogą polegać na doświadczeniu i wiedzy ponad 3000 specjalistów w ponad 80 lokalizacjach w Polsce i w całej Europie oraz na szerokiej sieci lokalnych partnerów w branży gospodarki odpadami. Spółka PreZero czerpie doświadczenie z 90-letniego dorobku w branży utylizacji odpadów Grupy Tönsmeier i niemal tak samo długiej praktyki w handlu Grupy Schwarz, której filarami są marki takie jak Lidl czy Kaufland. Łączymy doświadczenie z nowoczesnymi kompetencjami. Dla czystego jutra.