FUNDACJA

PreZero Jesteśmy z Tobą

Od 2013 roku Fundacja wspiera osoby w trudnych sytuacjach życiowych i aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnościami.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami

Nasze wsparcie kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami (OzN). Umożliwiamy im podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności. Pomagamy im w poruszaniu się na rynku pracy – zatrudniamy i wspieramy ich w znalezieniu zatrudnienia. Doradzamy także innym w sprawach zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Uczestniczymy w wydarzeniach i projektach, których celem jest inkluzywność na rzecz OzN. Przeciwdziałamy wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych.

Pomagamy osobom w trudnej sytuacji życiowej

Niesiemy pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia losowego. Zapewniamy dostęp do konsultacji medycznych i pomocy szpitalnej. Współfinansujemy zakupy leków, urządzeń, zabiegów i operacji. Wspomogliśmy akcję „Posiłek dla seniora”. Fundujemy niezbędny sprzęt medyczny dla OzN, także ten, który w znacznej mierze pomaga im w osiąganiu samodzielności. Opłacamy terapie i turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością. Dofinansowujemy koszty wyposażenia i remontów ośrodków i szkół dla OzN. Pomagamy również wyposażyć ośrodki dla OzN w sprzęt techniczny niezbędny do ich właściwego funkcjonowania.

Współpracujemy

Razem możemy więcej! Dlatego współpracujemy z innymi fundacjami i organizacjami pożytku publicznego. Przekazujemy pomoc rzeczową oraz leki dla hospicjów. Bierzemy udział w lokalnych projektach samorządowych, zainicjowanych z myślą o OzN. Wspomogliśmy Mazowiecki Specjalistyczny Szpital w Radomiu darowizną na rzecz walki z COVID-19. Włączyliśmy się w 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji. Wsparliśmy także inne lokalne projekty zainicjowane z myślą o osobach w potrzebie.