Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

FUNDACJA

PreZero Jesteśmy z Tobą

Od 2013 roku Fundacja wspiera osoby w trudnych sytuacjach życiowych i aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnościami.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami

Nasze wsparcie kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami (OzN). Umożliwiamy im podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności, pomagamy w poruszaniu się na rynku pracy. Uczestniczymy w wydarzeniach i projektach, których celem jest inkluzywność na rzecz OzN. Przeciwdziałamy wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych.

Pomagamy osobom w trudnej sytuacji życiowej

Niesiemy pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia losowego. Zapewniamy dostęp do konsultacji medycznych i pomocy szpitalnej. Współfinansujemy zakupy leków, urządzeń, zabiegów i operacji. Wspomogliśmy akcję „Posiłek dla seniora”. Fundujemy niezbędny sprzęt medyczny dla OzN, także ten, który w znacznej mierze pomaga im w osiąganiu samodzielności. Opłacamy terapie i turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością. Dofinansowujemy koszty wyposażenia i remontów ośrodków i szkół dla OzN. Pomagamy również wyposażyć ośrodki dla OzN w sprzęt techniczny niezbędny do ich właściwego funkcjonowania.

Współpracujemy

Razem możemy więcej! Dlatego współpracujemy z innymi fundacjami i organizacjami pożytku publicznego. Przekazujemy pomoc rzeczową oraz leki dla hospicjów. Bierzemy udział w lokalnych projektach samorządowych, zainicjowanych z myślą o OzN. Wspomogliśmy Mazowiecki Specjalistyczny Szpital w Radomiu darowizną na rzecz walki z COVID-19. Włączyliśmy się w 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji. Wsparliśmy także inne lokalne projekty zainicjowane z myślą o osobach w potrzebie.