Schronisko dla zwierząt w Płocku

Schronisko dla zwierząt w Płocku jest jednostką organizacyjną spółki PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Adres: ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

Schronisko spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz 1657).

Do najważniejszych zadań schroniska należy prowadzenie działalności zmierzającej do zmniejszenia liczby bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Płocka (oraz innych terenów będących przedmiotem odrębnych umów) poprzez:

 • udokumentowane przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych lub z innych przyczyn bezpańskich
 • zapewnienie w/w zwierząt opieki weterynaryjnej dobrostanu oraz humanitarnego traktowania
 • poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezpańskich
 • przekazywanie zwierząt zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania

PROCEDURA ADOPCYJNA:

Bezpańskie psy i koty po odbyciu 15-dniowej kwarantanny mogą być przekazane do adopcji wg następujących zasad:

 • szczenięta oraz zwierzęta, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej wydawane są bez przeprowadzonego zabiegu kastracji/sterylizacji. Tym samym osoba adoptująca podpisuje zobowiązanie o przeprowadzeniu w/w zabiegu we własnym zakresie wkrótce po osiągnięciu dojrzałości płciowej zwierzęcia
 • zwierzęta dojrzałe płciowo wydawane są po zabiegu kastracji/sterylizacji przeprowadzonej w schronisku dla zwierząt

Każdorazowo przed adopcją zwierzę poddane jest badaniu ogólnemu przez lekarza weterynarii, który w przypadku podejrzenia choroby może zdecydować o przesunięciu terminu adopcji. Jeżeli badanie kliniczne nie wykaże zmian chorobowych lekarz weterynarii wypełnia książeczkę zdrowia zwierzęcia przekazując ją nowemu właścicielowi.

Podczas adopcji należy mieć ze sobą:
 • Dowód osobisty
 • w przypadku psów – smycz, obrożę, ewentualnie kaganiec
 • w przypadku kotów – kontenerek
 • 15 zł – pokrycie kosztów nabycia psa/kota

ZWROT ZWIERZĘCIA WŁAŚCICIELOWI:

 • W przypadku odbioru psa przez jego właściciela nie obowiązuje okres kwarantanny
 • Właściciel winien przedstawić dokument potwierdzający własność (np. książeczkę zdrowia)
 • Właściciel pokrywa koszty związane z pobytem zwierzęcia w schronisku:
  • 20 zł za dobę
  • 60 zł – zwrot kosztów usług weterynaryjnych w przypadku aktualnego, udokumentowanego szczepienia przeciwko wściekliźnie
  • 80 zł – zwrot kosztów usług weterynaryjnych w przypadku braku aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie

Adres schroniska:

Godziny przyjęć interesantów

 • Poniedziałek: 7:00-15:00
 • Wtorek: 7:00-15:00
 • Środa: 9:00–17:00
 • Czwartek: 7:00–15:00
 • Piątek: 7:00–15:00

Adopcje odbywają się w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00-14:00
 • Wtorek: 8:00-14:00
 • Środa: 9:00–16:00
 • Czwartek: 8:00–14:00
 • Piątek: 8:00–14:00

Oglądanie i zwiedzanie Schroniska: w dni powszednie i święta w godzinach 9:00 – 15:00