Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Schronisko dla zwierząt w Płocku

Schronisko dla zwierząt w Płocku jest jednostką organizacyjną spółki PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Adres: ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

Schronisko spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz 1657).

Do najważniejszych zadań schroniska należy prowadzenie działalności zmierzającej do zmniejszenia liczby bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Płocka (oraz innych terenów będących przedmiotem odrębnych umów) poprzez:

 • udokumentowane przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych lub z innych przyczyn bezpańskich
 • zapewnienie w/w zwierząt opieki weterynaryjnej dobrostanu oraz humanitarnego traktowania
 • poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezpańskich
 • przekazywanie zwierząt zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania

PROCEDURA ADOPCYJNA:

Bezpańskie psy i koty po odbyciu 15-dniowej kwarantanny mogą być przekazane do adopcji wg następujących zasad:

 • szczenięta oraz zwierzęta, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej wydawane są bez przeprowadzonego zabiegu kastracji/sterylizacji. Tym samym osoba adoptująca podpisuje zobowiązanie o przeprowadzeniu w/w zabiegu we własnym zakresie wkrótce po osiągnięciu dojrzałości płciowej zwierzęcia
 • zwierzęta dojrzałe płciowo wydawane są po zabiegu kastracji/sterylizacji przeprowadzonej w schronisku dla zwierząt

Każdorazowo przed adopcją zwierzę poddane jest badaniu ogólnemu przez lekarza weterynarii, który w przypadku podejrzenia choroby może zdecydować o przesunięciu terminu adopcji. Jeżeli badanie kliniczne nie wykaże zmian chorobowych lekarz weterynarii wypełnia książeczkę zdrowia zwierzęcia przekazując ją nowemu właścicielowi.

Podczas adopcji należy mieć ze sobą:
 • Dowód osobisty
 • w przypadku psów – smycz, obrożę, ewentualnie kaganiec
 • w przypadku kotów – kontenerek
 • 15 zł – pokrycie kosztów nabycia psa/kota

ZWROT ZWIERZĘCIA WŁAŚCICIELOWI:

 • W przypadku odbioru psa przez jego właściciela nie obowiązuje okres kwarantanny
 • Właściciel winien przedstawić dokument potwierdzający własność (np. książeczkę zdrowia)
 • Właściciel pokrywa koszty związane z pobytem zwierzęcia w schronisku:
  • 20 zł za dobę
  • 60 zł – zwrot kosztów usług weterynaryjnych w przypadku aktualnego, udokumentowanego szczepienia przeciwko wściekliźnie
  • 80 zł – zwrot kosztów usług weterynaryjnych w przypadku braku aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie

Adres schroniska:

Godziny przyjęć interesantów

 • Poniedziałek: 7:00-15:00
 • Wtorek: 7:00-15:00
 • Środa: 9:00–17:00
 • Czwartek: 7:00–15:00
 • Piątek: 7:00–15:00

Adopcje odbywają się w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00-14:00
 • Wtorek: 8:00-14:00
 • Środa: 9:00–16:00
 • Czwartek: 8:00–14:00
 • Piątek: 8:00–14:00

Oglądanie i zwiedzanie Schroniska: w dni powszednie i święta w godzinach 9:00 – 15:00