Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

PreZero Starol

Usługi:

  Spółka PreZero Starol jest pionierem w dziedzinie produkcji paliw alternatywnych w Polsce. Firma świadczy usługi związane z gospodarką odpadami przemysłowymi, w tym również niebezpiecznymi. Firmom poszukującym kompleksowych rozwiązań proponuje współpracę w ramach modelu TWM – Total Waste Management – czyli przejęcie zarządzania odpadami na terenie całego zakładu.
  W Chorzowie, PreZero Starol posiada nowoczesne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych. W procesie produkcji powstają paliwa alternatywne wykorzystywane m.in. w przemyśle cementowym i energetycznym. Kontrolą całego procesu zajmuje się profesjonalne laboratorium. Na terenie zakładu znajduje się również nowoczesna Stacja Przeładunku Odpadów Niebezpiecznych (SPON).
W Tarnowie Opolskim spółka posiada Zakład Recyklingu Odpadów Płynnych, w którym płynne odpady (w tym niebezpieczne) zawierające substancje ropopochodne zostają poddane procesowi odzysku.
 • Produkcja paliwa alternatywnego
 • Kompleksowa gospodarka odpadami (TWM)
 • Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych
 • Czyszczenie separatorów
 • Usługi niszczenia pod nadzorem
 • Doradztwo techniczne i środowiskowe

Siedziba spółki:

 • RODO
 • Plan połączenia
   

Biuro Zarządu / Biuro handlowe

 

Oddział Tarnów Opolski (Zakład Recyklingu Odpadów Płynnych)

 

PreZero – Nowe myślenie dla czystego jutra!

Dział Handlowy

  Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
  Sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

  Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
  Sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt