PreZero Starol

Usługi:

  Spółka PreZero Starol jest pionierem w dziedzinie produkcji paliw alternatywnych w Polsce. Firma świadczy usługi związane z gospodarką odpadami przemysłowymi, w tym również niebezpiecznymi. Firmom poszukującym kompleksowych rozwiązań proponuje współpracę w ramach modelu TWM – Total Waste Management – czyli przejęcie zarządzania odpadami na terenie całego zakładu.
  W Chorzowie, PreZero Starol posiada nowoczesne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych. W procesie produkcji powstają paliwa alternatywne wykorzystywane m.in. w przemyśle cementowym i energetycznym. Kontrolą całego procesu zajmuje się profesjonalne laboratorium. Na terenie zakładu znajduje się również nowoczesna Stacja Przeładunku Odpadów Niebezpiecznych (SPON).
W Tarnowie Opolskim spółka posiada Zakład Recyklingu Odpadów Płynnych, w którym płynne odpady (w tym niebezpieczne) zawierające substancje ropopochodne zostają poddane procesowi odzysku.
 • Produkcja paliwa alternatywnego
 • Kompleksowa gospodarka odpadami (TWM)
 • Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych
 • Czyszczenie separatorów
 • Usługi niszczenia pod nadzorem
 • Doradztwo techniczne i środowiskowe

PreZero – Nowe myślenie dla czystego jutra!

Dział Handlowy

  Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
  Sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt

Przejdź na stronę PreZero Service Południe

Biuro Obsługi Klienta

  Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
  Sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt

Przejdź na stronę PreZero Service Południe

Kontakt

Przejdź na stronę PreZero Service Południe