Aktualności

PreZero Service Centrum uruchamia zakład produkcji RDF w Krzyżanówku

Dodano: 10.07.2024
Blog > Aktualności > PreZero Service Centrum uruchamia zakład produkcji RDF w Krzyżanówku

Spółka PreZero Service Centrum ponownie uruchomiła instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF w Krzyżanówku. To nie tylko inwestycja o znaczeniu lokalnym, ale także krok w kierunku transformacji energetycznej kraju.

Czym jest RDF i dlaczego jest tak ważne? 

RDF to paliwo alternatywne wytwarzane z odpadów komunalnych i przemysłowych, które nie nadają się do recyklingu. Dzięki specjalnemu procesowi przetwarzania odpady te zyskują drugie życie jako źródło energii. Wykorzystanie RDF pozwala na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, a jednocześnie przyczynia się do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zastępując w ten sposób paliwa kopalne.

Innowacyjna technologia 

Instalacja została odbudowana i zmodernizowana według najnowszych standardów Grupy PreZero. Wydajność linii kształtuje się na poziomie 80 000 Mg paliwa alternatywnego rocznie zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Wykorzystuje ona szereg rozwiązań, które gwarantują maksymalną efektywność i bezpieczeństwo procesu. Sercem instalacji jest zaawansowana linia technologiczna, wyposażona m.in. w przenośniki, separatory, rozdrabniarki oraz elektromagnesy. Dzięki nim poszczególne frakcje odpadów są precyzyjnie separowane, rozdrabniane i oczyszczane, aby na końcu stać się paliwem RDF, przyczyniając się do efektywnego wykorzystania zasobów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo to fundament działalności PreZero, dlatego instalacja w Krzyżanówku została zaprojektowana z myślą o maksymalnej ochronie zarówno pracowników, jak i środowiska. Kompleksowy system zabezpieczeń obejmuje podział na strefy pożarowe i zagrożenia wybuchem, nowoczesne systemy odpylania, zraszania i gaszenia, a także czułe detektory zagrożeń. Dodatkowo instalacja jest stale monitorowana za pomocą kamer przemysłowych i termowizyjnych oraz obsługiwana przez wykwalifikowany personel, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Korzyści dla regionu i środowiska

Instalacja RDF w Krzyżanówku to nie tylko sukces technologiczny, ale także inwestycja o szerokim znaczeniu społecznym i ekologicznym. Uruchomienie instalacji stanowi impuls dla lokalnej gospodarki, który przełoży się na rozwój infrastruktury, powstanie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów do budżetu gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Korzyści nie ograniczają się jednak do aspektów ekonomicznych. Instalacja RDF, poza produkcją paliwa, przyczynia się również do odzysku energii z odpadów, które w innym przypadku zostałyby niewykorzystane. Ponadto RDF zastępuje część paliw kopalnych w procesach przemysłowych, a jego produkcja ogranicza emisje gazów cieplarnianych, wspierając walkę ze zmianami klimatu.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas