Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna

Usługi:

  Spółka od 40 lat prowadzi działalność na rynku lokalnym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, budowlanych, przemysłowych i niebezpiecznych. Spółka rozpoczęła działalność jako Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – Zakład Budżetowy w Płocku, po szeregu zmian właścicielskich, od 9 września 2016 r. funkcjonowała jako SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna, aż do przejęcia przez Grupę PreZero w 2021 roku.
  Spółka prowadzi także w Płocku schronisko dla zwierząt, spełniające wymagania wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 23.06.2004 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz 1657).

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Odbiór odpadów komunalnych
 • Odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych i surowców wtórnych
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wynajem toalet przenośnych – kabinowych
 • Sprzątanie targowisk, obsługa imprez
 • Utrzymanie czystości ulic i placów

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów dla obszarów obsługiwanych przez PreZero Płocka Gospodarka Komunalna znajdują się tutaj.

Pliki do pobrania

 • Zlecenie jednorazowe – pojemnik/kontener
 • Zlecenie jednorazowe – Big Bag – Płock
 • Zlecenie jednorazowe – Big Bag – Gminy

Siedziba spółki:

 • RODO

PreZero – Nowe myślenie dla czystego jutra!

Biuro Obsługi Klienta

  Poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
  Sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt

Schronisko dla zwierząt w Płocku

Więcej na temat schroniska dla zwierząt dowiesz się tutaj.