PreZero Płocka Gospodarka Komunalna

Usługi:

  Spółka od 40 lat prowadzi działalność na rynku lokalnym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, budowlanych, przemysłowych i niebezpiecznych. Spółka rozpoczęła działalność jako Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – Zakład Budżetowy w Płocku, po szeregu zmian właścicielskich, od 9 września 2016 r. funkcjonowała jako SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna, aż do przejęcia przez Grupę PreZero w 2021 roku.
  Spółka prowadzi także w Płocku schronisko dla zwierząt, spełniające wymagania wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 23.06.2004 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz 1657).

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Odbiór odpadów komunalnych
 • Odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych i surowców wtórnych
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wynajem toalet przenośnych – kabinowych
 • Sprzątanie targowisk, obsługa imprez
 • Utrzymanie czystości ulic i placów

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów dla obszarów obsługiwanych przez PreZero Płocka Gospodarka Komunalna znajdują się tutaj.

Pliki do pobrania

 • Zlecenie jednorazowe – pojemnik/kontener
 • Zlecenie jednorazowe – Big Bag – Płock
 • Zlecenie jednorazowe – Big Bag – Gminy

Siedziba spółki:

 • RODO

PreZero – Nowe myślenie dla czystego jutra!

Biuro Obsługi Klienta

  Poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
  Sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt

Schronisko dla zwierząt w Płocku

Więcej na temat schroniska dla zwierząt dowiesz się tutaj.