Aktualności

Ekspert branżowy raportu UN Global Compact Network Poland

Dodano: 05.01.2022
Blog > Aktualności > Ekspert branżowy raportu UN Global Compact Network Poland

W PreZero wierzymy, że bardzo ważne jest zapewnienie transparentnego i weryfikowalnego systemu gospodarowania odpadami. Widzimy dużą szansę w uszczelnieniu rynku gospodarowania odpadami, ponieważ motywuje to wszystkich jego uczestników do wzmożonej pracy badawczej, logistycznej oraz technologicznej. Dlatego podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w prace prowadzone przez UN Global Compact w Polsce nad raportem o przeciwdziałaniu szarej strefie w odpadach i zostaliśmy jednym z ekspertów branżowych raportu. Raport jest kolejnym z serii wydawanych od kilku lat przez UN Global Compact Network Poland opracowań, poświęconych problematyce szarej i czarnej strefy, a jego celem jest wspieranie działań regulacyjnych na poziomie administracyjnym oraz branżowym.

Dzielimy się doświadczeniami i współpracujemy na wielu polach z naszymi partnerami, bo wierzymy, że jedną z ról naszej branży jest kreowanie odpowiedzialnej, a jednocześnie efektywnej ekonomicznie polityki w zakresie gospodarki odpadami w Polsce na poziomie lokalnym, administracyjnym, a także w ramach współpracy biznesowej.

Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020-2021” dostępny jest tutaj

Udostępnij artykuł

Znajdź nas