Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Aktualności

Ekspert branżowy raportu UN Global Compact Network Poland

Dodano: 05.01.2022
Blog > Aktualności > Ekspert branżowy raportu UN Global Compact Network Poland

W PreZero wierzymy, że bardzo ważne jest zapewnienie transparentnego i weryfikowalnego systemu gospodarowania odpadami. Widzimy dużą szansę w uszczelnieniu rynku gospodarowania odpadami, ponieważ motywuje to wszystkich jego uczestników do wzmożonej pracy badawczej, logistycznej oraz technologicznej. Dlatego podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w prace prowadzone przez UN Global Compact w Polsce nad raportem o przeciwdziałaniu szarej strefie w odpadach i zostaliśmy jednym z ekspertów branżowych raportu. Raport jest kolejnym z serii wydawanych od kilku lat przez UN Global Compact Network Poland opracowań, poświęconych problematyce szarej i czarnej strefy, a jego celem jest wspieranie działań regulacyjnych na poziomie administracyjnym oraz branżowym.

Dzielimy się doświadczeniami i współpracujemy na wielu polach z naszymi partnerami, bo wierzymy, że jedną z ról naszej branży jest kreowanie odpowiedzialnej, a jednocześnie efektywnej ekonomicznie polityki w zakresie gospodarki odpadami w Polsce na poziomie lokalnym, administracyjnym, a także w ramach współpracy biznesowej.

Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020-2021” dostępny jest tutaj

Udostępnij artykuł

Znajdź nas