Looks like you are visiting us from the US. In this case, we recommend you visit the US homepage to find offers in your region. Click here to go to prezero.us

Bez kategorii

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla PreZero

Dodano: 05.12.2022
Blog > Bez kategorii > Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla PreZero

Po raz 21. Polska Izba Ekologii wyłoniła laureatów konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”. W tegorocznej edycji, PreZero w Polsce została doceniona w kategorii „Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju” za przedsięwzięcie mające na celu nadanie tworzywom sztucznym nowego życia w ramach Grupy Schwarz.

Polska Izba Ekologii, od 2002 r. nagradza Ekolaurem innowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Cel PreZero – Zamknięcie obiegu materiałów nadających się do recyklingu

Motywem przewodnim nagrodzonego projektu było ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych, pozyskanych w ramach zbiórki odpadów komunalnych. Nagrodzony projekt był wspólną inicjatywą opracowaną i wdrożoną przez podmioty z Grupy Schwarz: międzynarodowego dostawcę usług w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska PreZero wraz z sieciami handlowymi Lidl i Kaufland.

W Grupie PreZero koncentrujemy się na ponownym wykorzystaniu materiałów, inwestując w czystą przyszłość. Nasz nagrodzony projekt udowadnia, jak bardzo kładziemy nacisk na wykorzystanie odpadów w wyjątkowo innowacyjny sposób. Skuteczny recykling pozwala ponownie wykorzystać je w różnych gałęziach przemysłu, jak również w naszym codziennym życiu, w artykułach gospodarstwa domowego. Dzięki synergii działania w grupie, budujemy także świadomość konsumentów w podejmowaniu bardziej zrównoważonych decyzji. Klienci, którzy są świadomi swojego indywidualnego wpływu na środowisko i dbają o redukcję śladu węglowego, mają możliwość wyboru pomiędzy identycznymi jakościowo produktami, które mają zupełnie inny efekt środowiskowy – wyjaśnia Magdalena Krzeszewska, COO PreZero w Polsce.

Nagrodzony projekt – jak tego dokonano?

W ramach projektu 1782 tony odpadów z tworzywa sztucznego zostały przywrócone do obiegu i przekształcone w estetyczne i trwałe produkty. Projekt ten jest wyjątkowy ze względu na wykorzystanie aż 100% materiału pochodzącego z recyklingu do produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

Odpady z rPP (recycled Polypropylene) zostały pozyskane z żółtych worków w systemie zbiórki komunalnej odpadów opakowaniowych w Niemczech. Następnie zebrane odpady zostały dosortowane i poddane czyszczeniu, płukaniu i dezynfekcji, aby pozyskać regranulat jednorodny pod względem składu chemicznego. Ten etap koordynowany był przez PreZero w Niemczech oraz PreZero Polymers. Pozyskany regranulat użyto do produkcji artykułów gospodarstwa domowego wielokrotnego użytku, takich jak: kontenery do przechowywania, składane kontenery, kosze na odpady, kosze na pranie, pojemniki do sztaplowania. Kolejnym etapem było wprowadzenie tych przedmiotów do obrotu w sieciach Lidl i Kaufland w całej Europie. Kampanii towarzyszyła akcja edukacyjno-marketingowa, informująca o nowatorskim rozwiązaniu i możliwości świadomego wyboru pomiędzy artykułami z surowca pierwotnego oraz z surowca pochodzącego w 100% z recyklingu.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas