Bez kategorii

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla PreZero

Dodano: 05.12.2022
Blog > Bez kategorii > Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla PreZero

Po raz 21. Polska Izba Ekologii wyłoniła laureatów konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”. W tegorocznej edycji, PreZero w Polsce została doceniona w kategorii „Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju” za przedsięwzięcie mające na celu nadanie tworzywom sztucznym nowego życia w ramach Grupy Schwarz.

Polska Izba Ekologii, od 2002 r. nagradza Ekolaurem innowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Cel PreZero – Zamknięcie obiegu materiałów nadających się do recyklingu

Motywem przewodnim nagrodzonego projektu było ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych, pozyskanych w ramach zbiórki odpadów komunalnych. Nagrodzony projekt był wspólną inicjatywą opracowaną i wdrożoną przez podmioty z Grupy Schwarz: międzynarodowego dostawcę usług w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska PreZero wraz z sieciami handlowymi Lidl i Kaufland.

W Grupie PreZero koncentrujemy się na ponownym wykorzystaniu materiałów, inwestując w czystą przyszłość. Nasz nagrodzony projekt udowadnia, jak bardzo kładziemy nacisk na wykorzystanie odpadów w wyjątkowo innowacyjny sposób. Skuteczny recykling pozwala ponownie wykorzystać je w różnych gałęziach przemysłu, jak również w naszym codziennym życiu, w artykułach gospodarstwa domowego. Dzięki synergii działania w grupie, budujemy także świadomość konsumentów w podejmowaniu bardziej zrównoważonych decyzji. Klienci, którzy są świadomi swojego indywidualnego wpływu na środowisko i dbają o redukcję śladu węglowego, mają możliwość wyboru pomiędzy identycznymi jakościowo produktami, które mają zupełnie inny efekt środowiskowy – wyjaśnia Magdalena Krzeszewska, COO PreZero w Polsce.

Nagrodzony projekt – jak tego dokonano?

W ramach projektu 1782 tony odpadów z tworzywa sztucznego zostały przywrócone do obiegu i przekształcone w estetyczne i trwałe produkty. Projekt ten jest wyjątkowy ze względu na wykorzystanie aż 100% materiału pochodzącego z recyklingu do produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

Odpady z rPP (recycled Polypropylene) zostały pozyskane z żółtych worków w systemie zbiórki komunalnej odpadów opakowaniowych w Niemczech. Następnie zebrane odpady zostały dosortowane i poddane czyszczeniu, płukaniu i dezynfekcji, aby pozyskać regranulat jednorodny pod względem składu chemicznego. Ten etap koordynowany był przez PreZero w Niemczech oraz PreZero Polymers. Pozyskany regranulat użyto do produkcji artykułów gospodarstwa domowego wielokrotnego użytku, takich jak: kontenery do przechowywania, składane kontenery, kosze na odpady, kosze na pranie, pojemniki do sztaplowania. Kolejnym etapem było wprowadzenie tych przedmiotów do obrotu w sieciach Lidl i Kaufland w całej Europie. Kampanii towarzyszyła akcja edukacyjno-marketingowa, informująca o nowatorskim rozwiązaniu i możliwości świadomego wyboru pomiędzy artykułami z surowca pierwotnego oraz z surowca pochodzącego w 100% z recyklingu.

Udostępnij artykuł

Znajdź nas